GROUP 2017


Podlaskie Spotkania 2017
Podlaskie Spotkania 2017

TAK BYŁO 

W 2017 BĘDZIE ..... TYLKO LEPIEJ :)

YES IT WAS 
In 2017.... WILL BE BETTE :)

MEETING OF PODLASIE 2017
MEETING OF PODLASIE 2017

 

 

 

 

 

BIAŁORUŚ
BIAŁORUŚ

 

      LIRNIKI - BELARUS

 

Zespół Muzyki i Pieśni Ludowej ,, Lirniki” powstał w 1976 roku w miejscowosci Gorodishche region Baranowicze. Repertuar zespołu to przede wszystkim narodowe i regionalne pieśni ludowe Białorusi. Grupa posiada również w swoim repertuarze pieśni rosyjskie, ukraińskie i polskie. Członkowie zespołu to profesjonalni muzycy. Podczas występów usłyszymy mistrzowsko zagranie na regionalnych instrumentach takich jak: cymbał czy thefayan. Zespół gościł już na naszym festiwalu w 2013 roku i cieszył się dużą popularnością. Koncertował również we Francji, Rosji i Gruzji.
Kierownikiem zespołu jest : Tatsiana Kupryk

Team Music and Folk Song,, Lirniki "was founded in 1976 in the village Gorodishche region Baranovichi. The repertoire is primarily national and regional folk songs Belarus. The group also has in its repertoire songs of Russian, Ukrainian and Polish. The band members are professional musicians. During performances we hear masterfully play in regional instruments such as the dulcimer or thefayan. The team has already visited our festival in 2013 and enjoyed great popularity. He performed well in France, Russia and Georgia.
Team leaders are: Tatsiana Kupryk

 

 

RUMUNIA
RUMUNIA

 

 POIENIŢA FOLK ENSEMBLE  ROMANIA

 

Zespół ,,Poienita” powstał w 1949 roku w pięknym karpackim mieście - Brasow w Rumunii. W swoim repertuarze zespół posiada regionalne tańce rumuński, mołdawskie, węgierskie i rosyjskie. Członkami zespołu są uczniowie szkół średnich, studenci i osoby pracujące. Obecnie działa przy Reduta Cultural Center. Jest współorganizatorem międzynarodowego festiwalu folklore w Brasov. Koncertował w wielu państawch Europy i Azji.
Kierownikiem i choreografem zespołu jest: Pepine Benone
Kierownikiem muzycznym: Petrişor Varga
Dyrektorem RCK: Marius Cristian Cisar

Folk Group,, Poienita "was founded in 1949 in the beautiful Carpathian city - Brasov in Romania. The group's repertoire has regional dances Romanian, Moldovan, Hungarian and Russian. Team members are high school students, students and working people. Currently it is running at Redoubt Cultural Center. It is a co-organizer of the international folklore festival in Brasov. He has performed in many państawch Europe and Asia.
Manager and choreographer is: Pepin Benone
Music director: Petrişor Varga
RCC Director: Marius Cristian Cisar

 

ŁOTWA
ŁOTWA

 

 DAUGAVIŅA

LOTVA

 

 

Zespół taneczny przy łotewskiej szkole Hanzas w Rydze od 2009 roku stycznia prowadzi pani Edyta Dmuchowska - Grawa zaslużona dla kultury Polskiej na Łotwie. Od 2009 r. zespół szkolny zaczął uczesniczyć w różnych koncertach i festywalach nie tylko w kraju ale też za granicamy kraju, w przeglądach tanecznych. Współdziałamy z klubiemkultury Polonez i ambasadą Rzeczpospolitej Polski w Rydze.  Łotewskie dzieci oprócz swoich narodowych tańców, mogą nauczyć się tańczyć tańców polskich. Co roku zespół pokazuje koncerty sprawozdawcze rodzicom i dla całej szkoly. Uczestniczymy w koncertachktórych organizuje miasto Rygi, jak również w domach dzieci, w domach starców, w domu rechabilitatowych. 
Zespół koncertował: w Wielkiej Brytanii, na Sowacji, we Francji, Belgii, w Estonii. Jest to drugi przyjazd zespou na festiwal do Polski.

Kierownikiem zespołu jest Edyta Dmuchowska- Grava.

 

 

MARTYNIKA
MARTYNIKA

 

 Racine Creole

 

MARTINIQUE (FRANCE) 

 

Zespół powstał w 1993 roku w SAINT-JOSEPH na Martynice. Początkowym założeniem było stworzenjie grupy wyłacznie dziecięcej. Obecnie w zespole jest grupa zarówno dziecięca, młodzieżowa jak i dorosła. W swoim repertuarze posiada repertuar wysp archipelagu Ameryki Środkowej, Karaibów, ale i również tańców afrykańskich. Zespół koncertował wielokrotnie w krajach Europy zachodniej, W obu Amerykach, na Karaibach. Jest to piersza wizyta zespołu w Polsce. Na Podlasiu będzie to niecodzienne wydarzenie i nie lada gratka przeżyć artystycznych.

Kierownik zespołu, choreograf: JOVINAC Jeanne

 

 

TURCJA
TURCJA

 BURSA

NAZENDE HALK OYUNLARI
GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ - TURKEY

 

Zespół powstał w 2010 roku w Centrum Kultury w Bursie. Grupa liczy 110 tancerzy. Posiada własnych muzyków. Repertuar grupy to tańce ze wszystkich regionów Turcji. Zespół koncertował w Grecji, Polsce, Hiszpanii, we Włoszech, w Macedonii, Rumunii, w Niemczech i na Węgrzech. Zespół na Podlaskich Spotkaniach wystąpi z muzyka z CD.

Kierownikiem i choreografem zespołu jest SEDAT PLANALI

 

 

 

MOŁDAWIA
MOŁDAWIA

ZESPÓŁ TAŃCA i MUZYKI “VÎNTULEŢ”  

z KISZYNIOWA - MOŁDAWIA.

Zespół powstał w 1957 roku w Kiszyniowie. Członkami zespołu są: uczniowie szkł srednich, studenci, osoby pracujące. Wielokulturowość i pochodzenie członków zespołu ma duzy wpływ na repertuar zespołu. Grupa oprócz narodowych tańców mołdawskich, posiada w programie tańce ruski, rumuński, ukraiński, cygańskie. Wszystkie one wykonywane są z wielkim kunsztem artystycznym. Zespół koncertował min. w Rumunii, Rosji, na Ukrainie, w Etiopi, Afganistanie, Kazachstanie, na Sycylii, we Francji, w Bułgarii. Jest to pierwsza wizyta grupy w Polsce.

Kierownikiem i menagerem zespołu jest:

Eugen Suruceanu

 

 

 

POLSKA
POLSKA

 

 LUDOWY ZESPÓŁ PIEŚNI i TAŃCA ,,SKOWRONKI"
GOSPODARZ FESTIWALU. ZESPÓŁ POWSTAŁ W 1986 ROKU. DZIAŁA PRZY ZESPOLE SZKÓŁ im. ARMII KRAJOWEJ W BRAŃSKU. CZŁONKAMI ZESPOŁU SĄ UCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJÓW, SZKÓŁ ŚREDNICH, STUDENCI I OSOBY PRACUJACE WOJEWÓDZTWA PODLSKIEGO. SKOWRONKI OD 31 LAT KONCERTUJĄ NA FESTYNACH I FESTIWALACH W KRAJU I ZA GRANICĄ. KONCERTOWAŁY W 32 KRAJACH EUROPY i AZJI.

KIEROWNIK I CHOREOGRAF ZESPOŁU:
MIROSŁAW SZYMAŃSKI
KIEROWNIK MUZYCZNY:
BOGDAN DROZDOWSKI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ZESPOŁY FOLKLORYSTYCZNE

      i  ARTYSTYCZNE Z PODLASIA

 

FOLK GROUP FROM  PODLASIE

 

  

PODLASIE
PODLASIE

DZIECIĘCY  REGIONALNY ZESPÓŁ PIEŚNI i TAŃCA ,,PODLASIE"

SZEPIETOWO. ZESPÓŁ DZIAŁAJĄCY w GMINNYM OŚRODKU KULTURY W SZEPIETOWIE. CZŁONKAMI ZESPOŁU SĄ DZIECI I MŁODZIESZ ZE SZKŁÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY SZEPIETOWO I GIMNAZJUM W SZEPIETOWIE. ,,PODLASIE" KONCERTOWAŁO  W TURCJI, NA LITWIE, UKRAINIE, W NIEMCZECH i BOŚNI i HERCEGOWINIE

 

 

ISTRUKTORAMI ZESPOŁU SĄ :

MIROSŁAW SZYMAŃSKI i BOGDAN DROZDOWSKI.

 

http://www.szepietowo.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=7&strona=1

gok@szepietowo.pl

szepodlasie@wp.pl

 

 

MAZOWIA
MAZOWIA

REGIONALNY LUDOWY ZESPÓŁ PIEŚNI i TAŃCA ,,MAZOWIA"

WYSOKIE MAZOWIECKIE. CZŁONKAMI ZESPOŁU SĄ OSOBY DOROSŁE i UCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM w WYSOKIEM MAZOWIECKIEM. ZESPÓŁ ISTNIEJE PRZY MIEJSKIM OŚRODKU KULTURY w WYSOKIEM MAZOWIECKIEM.  W 2011 ROKU ,,MAZOWIA" KONCERTOWAŁA NA LITWIE.

KIEROWNIKIEM ZESPOŁU JEST

MAŁGORZATA SAŁĘGA.

www.wysokiemazowieckie.pl/index.php?id=42 

mokwysmaz@poczta.onet.pl

 

 

KLEKOCIAKI
KLEKOCIAKI

 

ZESPÓŁ PIEŚNI i TAŃCA ,,KLEKOCIAKI"

ZESPÓŁ DZIAŁAJĄCY PRZY GMINNYM OŚRODKU KULTURY w BOĆKACH SKUPIA W SWOICH SZEREGACH ZARÓWNO DZIECI, MŁODZIEŻ JAK I DOROSŁYCH. ZESPÓŁ PREZENTUJE TAŃCE I PRZYŚPIEWKI PODLASKIE. KONCERTOWAŁ NA WIELU PRZEGLĄDACH I FESTIWALACH W KRAJU I ZA GRANICĄ. KIEROWNIKIEM ZESPOŁU JEST:

MARTA TYMIŃSKA

 

 

 

 

MOD GOK SZEPIETOWO
MOD GOK SZEPIETOWO

 

MŁODZIEŻOWA ORKIESTRA DĘTA GOK w SZEPIETOWIE

CZŁONKAMI ORKIESTRY SĄ UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ, GIMNAZJUM W SZEPIETOWIE I SZKÓŁ SREDNICH PODLASIA.

KIEROWNIKIEM ORKIESTRY JEST TOMASZ PADUCH

KAPELMISTRZEM: JÓZEF DYNIZIAK

http://www.szepietowo.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=7&strona=1

gok@szepietowo.pl

 

 

CIECHANOWIEC
CIECHANOWIEC

 

ZESPÓŁ PIEŚNI i TAŃCA ,,CIECHANOWIEC"

Zespół Powstał w 2012 roku z inicjatywy dyrektora Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu

p. Mirosławy Chojnowskiej. Zespół tworza dwie grupy taneczne: dziecieca i młodzieżowa.

Członkami zespołu sa uczniowie SP , Gimnazjum i Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnoksztwłcacych w

Ciechanowcu. Zespół posiada w swoim repertuarze: tańce Narodowe oraz tańce i przyśpiewki z Podlasia.

Koncertował: w Grecji, Bułgarii, na Litwie.

Zespół istnieje przy Ciechanowieckim Ośrodku Kultury i Sportu i Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Ciechanowcu.

Kierownikiem i choreografem zespołu jest Mirosław Szymański

 

 

 

SKOWRONKI
SKOWRONKI

LUDOWY ZESPÓŁ PIEŚNI i TAŃCA ,,SKOWRONKI"

GOSPODARZ FESTIWALU. ZESPÓŁ DZIAŁAJĄCY  PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W BRAŃSKU.

CZŁONKAMI ZESPOŁU SĄ UCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJÓW, SZKÓŁ ŚREDNICH,

STUDENCI I OSOBY PRACUJACE WOJEWÓDZTWA PODLSKIEGO. SKOWRONKI OD 28 LAT KONCERTUJĄ

NA FESTYNACH I FESTIWALACH W KRAJU I ZA GRANICĄ.

KONCERTOWAŁY  W  29 KRAJACH  EUROPY i AZJI.

KIEROWNIK I CHOREOGRAF ZESPOŁU:

MIROSŁAW SZYMAŃSKI

KIEROWNIK MUZYCZNY:

BOGDAN DROZDOWSKI

 

skowronkibransk@wp.pl

www.skowronki.letnet.pl

 

 

X MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FOLKLORU

PODLASKIE SPOTKANIA

FINAŁ FESTIWALU 02.08.2015 - BRAŃSK

W FINALE GOŚCILIŚMY

FOLK ROKOWĄ GRUPĘ 

TURNIOKI