,,FOLKLOR NA BANK" - OGÓLNOPOLSKI DZIECIĘCY PRZEGLĄD FOLKLORYSTYCZNY - NAGRODY


          

 

  IX OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD DZIECIĘCYCH ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH

,,FOLKLOR NA BANK"  

04.08.2019.

 

REGULAMIN

 

IX OGÓLNOPOLSKI  PRZEGLĄD DZIECIĘCYCH ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH

,,FOLKLOR NA BANK”  04.08.2019.

 

ORGANIZATORZY

Organizatorami przeglądu są:

BANK SPÓŁDZIELCZY w BRAŃSKU / główny sponsor przeglądu /

STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE ,,SKOWRONKI”

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY w BRAŃSKU

 

SPRAWY ORGANIZACYJNE

- Na przegląd organizatorzy mogą przyjąć do 5/6 zespołów, zespoły które nie zostaną zakwalifikowane w tym roku mają pierwszeństwo w udziale w roku przyszłym. 

- Wiek członków zespołu nie moze przekraczać 16 lat.

- Lista zespołów przyjętych będzie zamieszczona dnia 30 czerwca  2019 roku na stronie internetowej www.podlasie-festival.letnet.pl

- Organizatorzy prześlą pocztą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia zespołu wraz z programem oraz kolejnością występów na adres podany w zgłoszeniu. (sugestie dotyczące godziny występu prosimy umieścić w karcie zgłoszenie)

- Zespoły przyjeżdżają 04.08.2019 do godziny 13:00 - dzień przeglądu

- Od godziny 13:00 do 14:00 w biurze festiwalu / Miejski Ośrodek Kultury w Brańsku / będą  rejestrowane zespoły oraz wydawane kartki na posiłek i napoje.

- Wszystkie zespoły biorą udział w korowodzie ludowym ulicami miasta. Korowód rozpoczyna się o godzinie 13.30. Prosimy o przygotowanie planszy z nazwą zespołu i miejscowością z której zespół pochodzi.

- Przegląd rozpoczyna się o godzinie 14:45 / sena na Placu Miejskim w  Brańsku /

- Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione w garderobach i w miejscach prezentacji.

- Jury może przerwać występ o ile prezentacja programu przekroczy limit czasowy.

- Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający. Odpowiednią liczbę mikrofonów.

- Zespoły występującą przy nagraniach mechanicznych proszone są o dostarczenie   nagrania dla akustyka festiwalu 30 minut przed prezentacją.

Każdy zespół powinien być ubezpieczony, posiadać opiekuna zgodnie z przepisami obowiązującymi w placówkach oświatowych. Opiekun ponosi całkowitą odpowiedzialność za zachowanie i bezpieczeństwo uczestników. 

 

CEL IMPREZY

- integracja środowiska artystycznego

- stworzenie możliwości zaprezentowania dorobku artystycznego dziecięcych oraz młodzieżowych zespołów folklorystycznych

- wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy z dziecięcymi i młodzieżowymi zespołami tanecznymi folklorystycznymi

- rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży poprzez bezpośredni kontakt z tańcem, muzyką, piosenką

- wspólna zabawa i nawiązanie nowych kontaktów

- promocja Banku Spółdzielczego w Brańsku

 

ZASADY UCZESTNICTWA

- zapraszamy dziecięce i młodzieżowe zespoły folklorystyczne, prezentujące folklor opracowany - działające w szkołach, ośrodkach kultury, ośrodkach edukacji tanecznej oraz placówkach oświatowo – wychowawczych.

- zespoły przyjeżdżają / członkowie, opiekunowie, kapela + kierowca / do 35 osób.

- koszt dojazdu do Brańska pokrywają zespoły we własnym zakresie

- zgłoszenia zespołów należy wysłać na e-mail : podlasie.festival@wp.pl 

  do dnia 16 lipca 2019.

 

PREZENTACJA ZESPOŁÓW  

- zespoły prezentują program do 10 minut. (folklor opracowany)

- dobór repertuaru według uznania / .

 

 JURY / OCENA

1. Skład Jury

 Przewodniczaca - Ewa Zajkowska - w-ce Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Brańsku ( lub pracownik BS ).

Członkami jury sa  jeden przedstawiciel zespołu bioracego udział w przegladzie. Moga to być kierownik, choreograf lub opiekun grupy.

Członek jury nie może oceniać i głosować na własny zespół.

 

2. Jury Ogólnopolskiego Przeglądu Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych ,,FOLKLOR NA BANK”  

będzie brać pod uwagę następujące kryteria:

- dobór repertuaru / repertuar  ludowy - dowolny /

- opracowanie choreograficzne

- opracowanie wokalne

- dobór strojów i rekwizytów

- stopień trudności wykonywanych elementów

- opracowania muzyczne / proferowana muzyka na żywo - kapela /

- wartości wychowawcze

- ogólny wyraz artystyczny

 

3. Pula nagród - 6 000 złotych. Jury po obejrzeniu prezentacji przyzna wśród zespołów nagrody

 

GRAND PRIX  / I MIEJSCE  – 2 000 zł

 

O pozostałych nagrodach  dla zespołów, o ich ilości i wysokości  będzie decydowało Jury. Nagroda pienieżna dla jednego zespołu nie może być wyższa lud równa nagrodzie głównej.

 

Adres:

OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD DZIECIĘCYCH 

ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH

17-120 Brańsk

ul. Rynek 19 lub Rynek 17/2

tel. 85 7375 361 / 519 648 909

e-mail : podlasie.festival@wp.pl 

 

 

 

IX OGÓLNOPOLSKI  PRZEGLĄD  DZIECIĘCYCH  ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH

,,FOLKLOR NA BANK" 04.08.2019. 

 

CZEKAMY NA CIEBIE

ZAPRASZAMY

 ---------------------------------------------------------

POBIERZ APLIKACJE

I WYŚLIJ

NA NASZ SDRES

 

----------------------------------------- 

 

PODLASIE.FESTIVAL@WP.PL

 

------------------------------------------

 

NAGRODY CZEKAJĄ

ZWIEDZAJ NASZE 

PIĘKNE

PODLASIE

---------------------------------------- 

 

DZIECIĘCY REGIONALNY
ZESPÓŁ PIEŚNI i TAŃCA
,,PODLASIE”
SZEPIETOWO
PODLASIE 

 

------------------------------------------------------ 

 

LUDOWY ZESPÓŁ
PIEŚNI i TAŃCA
,,MAŁE SKOWRONKI”
BRAŃSK
PODLASIE

 

 

 

[pobierz] 0.1 MB 9-folklor-na-bank---regulamin

REGULAMIN PRZEGLĄDU

 

 

[pobierz] 0.1 MB karta-zgloszeni-2019

KARTA ZGŁOSZENIA

 

  

 

 

********************************************************** 

 

WYNIKI VIII OGÓLNOPOLSKIEGO PRZEGLĄDU DZIECIĘCYCH ZESPOŁÓW

 FOLKLORYSTYCZNYCH

,, FOLKLOR NA BANK " 2018

 

 

1 MIEJSCE

GRAND PRIX - 2000 ZŁOTYCH

 

ZESPÓŁ TAŃCA LUDOWEGO
,,LESZCZYNIACY”
ŚWIDNIK
LUBELSKIE

 

***************************************** 

2 MIEJSCE

NAGRODĘ - 1300 ZŁOTYCH

 

KASZUBSKI
ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA
,,CHMIELIANIE”
CHMIELNO

                                                                KUJAWSKO - POMORSKIE

 

 

****************************************** 

3 MIEJSCE

NAGRODĘ - 1100 ZŁOTYCH

 

DZIECIĘCY
ZESPÓŁ PIEŚNI i TAŃCA
,,KUKUŁECZKA”
STARACHOWICE
ŚWIĘTOKRZYSKIE 

***************************************** 

4 MIEJSCE

NAGRODĘ - 800 ZŁOTYCH

 

DZIECIĘCY
ZESPÓŁ PIEŚNI i TAŃCA
,,BYSTRE NUTKI”
BYSTRZYCA
LUBELSKIE 

 

*****************************************

5/6 MIEJSCE

NAGRODĘ - 400 ZŁOTYCH

 

 LZPiT ,,SKOWRONKI" grupa ,,MAŁE SKOWRONKI" z BRAŃSKA

woj. podlaskie

 

 DZIECIĘCY REGIONALNY
ZESPÓŁ PIEŚNI i TAŃCA
,,PODLASIE”
SZEPIETOWO
PODLASIE

 

 

GRATULUJEMY !!!!!!!!!

 

 

 

 

VIDEO - FOTO

  

IV OGÓLNOPOPSKI PRZEGLĄD DZIECIĘCYCH ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH

,,FOLKLOR NA BANK" - BRAŃSK 03.08.2014

WRĘCZENIE NAGRÓD

FOLKLOR NA BANK 2917
FOLKLOR NA BANK 2016
FOLKLOR NA BANK 2016
FOLKLOR NA BANK 2015
FOLKLOR NA BANK 2015
FOLKLOR NA BANK 2015