0
Twój koszyk jest pusty.

,,FOLKLOR NA BANK w Brańsku" - OGÓLNOPOLSKI DZIECIĘCY PRZEGLĄD FOLKLORYSTYCZNY - NAGRODY


          

 

  X OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD DZIECIĘCYCH ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH

,,FOLKLOR NA BANK w Brańsku"  

30.06.2024.

 

REGULAMIN

 

X OGÓLNOPOLSKI  PRZEGLĄD DZIECIĘCYCH ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH

,,FOLKLOR NA BANK”  30.06.2024.

 

ORGANIZATORZY
Organizatorami przeglądu są:
BANK SPÓŁDZIELCZY w BRAŃSKU / główny sponsor przeglądu /
BURMISTRZ MIASTA BRAŃSK
STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE ,,SKOWRONKI”
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY w BRAŃSKU

SPRAWY ORGANIZACYJNE
- Na przegląd organizatorzy mogą przyjąć do 20 zespołów, zespoły które nie zostaną zakwalifikowane w tym roku mają pierwszeństwo w udziale w roku przyszłym.
- Wiek członków zespołu nie może przekraczać 14 lat.
- Lista zespołów przyjętych będzie zamieszczona na stronie internetowej
www.podlasie-festival.letnet.pl ( w zakładce FOLKLOE na BANK w Brańsku )
- Organizatorzy prześlą pocztą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia zespołu wraz z programem oraz kolejnością występów na adres podany w zgłoszeniu. (sugestie dotyczące godziny występu prosimy umieścić w karcie zgłoszenie)
- Zespoły przyjeżdżają 30.06.2024 do godziny 11.00 ( niedziela )
- Od godziny 10:00 do 11:30 w biurze festiwalu / Miejski Ośrodek Kultury w Brańsku / będą rejestrowane zespoły oraz wydawane kartki na posiłek oraz woda dla zespołu.
- Posiłki będą wydawane od godziny 11:30 do 12:30.

- Ponadto przed scena dla uczestników będą wystawione : napoje, słodycze , ciastka. 
- Wszystkie zespoły biorą udział w korowodzie ludowym ulicami miasta. Korowód rozpoczyna się o godzinie 13.45. Prosimy o przygotowanie planszy z nazwą zespołu i miejscowością z której zespół pochodzi.
- Przegląd rozpoczyna się o godzinie 14:00 / scena na Placu Miejskim w Brańsku /
- Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione w garderobach i w miejscach prezentacji.
- Jury może przerwać występ o ile prezentacja programu przekroczy limit czasowy.
- Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający. Odpowiednią liczbę mikrofonów.
- Zespoły występującą przy nagraniach mechanicznych proszone są o dostarczenie nagrania dla akustyka festiwalu 15 minut przed prezentacją.
Każdy zespół powinien być ubezpieczony, posiadać opiekuna zgodnie z przepisami obowiązującymi w placówkach oświatowych. Opiekun ponosi całkowitą odpowiedzialność za zachowanie i bezpieczeństwo uczestników.

 

CEL IMPREZY
- integracja środowiska artystycznego
- stworzenie możliwości zaprezentowania dorobku artystycznego dziecięcych zespołów folklorystycznych
- wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy z dziecięcymi i młodzieżowymi zespołami tanecznymi folklorystycznymi
- rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży poprzez bezpośredni kontakt z tańcem, muzyką, piosenką
- wspólna zabawa i nawiązanie nowych kontaktów
- promocja regionu podlaskiego, Miasta Brańsk i Banku Spółdzielczego w Brańsku

 

ZASADY UCZESTNICTWA
- zapraszamy dziecięce i zespoły folklorystyczne, prezentujące folklor opracowany - działające w szkołach, ośrodkach kultury, ośrodkach edukacji tanecznej oraz placówkach oświatowo – wychowawczych.
- za udział w przeglądzie obowiązuje akredytacja 50 złotych za każdą osobę. / 2 opiekunów na grupę 25 osób , zwolnieni z opłat /
- zespoły przyjeżdżają / członkowie, opiekunowie, kapela + kierowca / bez limitu osób.
- koszt dojazdu do Brańska pokrywają zespoły we własnym zakresie
- zgłoszenia zespołów , oraz skan lub zdjęcie dowodu wpłaty za akredytację, należy wysłać na e-mail : podlasie.festival@wp.pl - do dnia 15 czerwca 2024 z
- prosimy o przesłanie na powyższy e-mail 2/3 zdjęć zespołu.

 

PREZENTACJA ZESPOŁÓW
- zespoły prezentują program do 10 minut. (folklor opracowany)
- dobór repertuaru według uznania .

 

JURY / OCENA
1. Skład Jury
Przewodnicząca - Ewa Zajkowska – W-ce Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Brańsku, lub przedstawiciel banku.
Członkami jury są: przedstawiciel zespołu biorącego udział w przeglądzie. Mogą to być: kierownik, choreograf lub opiekun grupy.
Członek jury nie może oceniać i głosować na własny zespół.

 

2. Jury Ogólnopolskiego Przeglądu Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych ,,FOLKLOR NA BANK w BRAŃSKU”
będzie brać pod uwagę następujące kryteria:
- dobór repertuaru / repertuar ludowy - dowolny /
- opracowanie choreograficzne
- opracowanie wokalne
- dobór strojów i rekwizytów
- stopień trudności wykonywanych elementów
- opracowania muzyczne / dodatkowe punkty za muzykę na żywo - kapela /
- wartości wychowawcze
- ogólny wyraz artystyczny

 

3. Nagrody pieniężne - / ufundowane przez BS Brańsk /
I – 2500 zł
II – 1800 zł
III – 1000 zł
IV – 500 zł

V - 200 zł

Pula Nagród 6000 zł o wysokości  i ilości nagród decyduje przewodnicząca Jury. 
Dodatkowo nagroda pieniężna GRANT PRIX publiczności ufundowana przez Burmistrza Miasta Brańsk / głosuje publiczność / 1500 zł 
Ponadto każdy zespół otrzyma dyplom Certyfikat - Finalista X Ogólnopolskiego Folklorystycznego Przeglądu Zespołów Dziecięcych ,,FOLKLOR NA BANK w BRAŃSKU”
Laureaci otrzymają pamiątkowe czeki planszowe.

 

Adres:
OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD DZIECIĘCYCH ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH
17-120 Brańsk
ul. Rynek 19 / tel. 85 737 53 61 / 519 648 909
Konto:

STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE SKOWRONKI
BS Brańsk: 60 8063 0001 0010 0107 7549 001
w tytule: działalność statutowa , opłata akredytacyjna ,,Folklor na Bank” ( kto wpłaca )

 

POGRAM

 

- Przyjazd zespołów dnia 30.06.2024 do godziny 11:00
- Rejestracja zespołów w biurze MOK w Brańsku ( kartki na posiłek – woda )
- Korowód ulicami miasta – złożenie wiązanki kwiatów przed pomnikiem Jana Pawła II ( do złożenia kwiatów każdy zespół wystawia 2 osobową delegację )
Podczas złożenia kwiatów zespoły przy akompaniamencie kapel śpiewaja ,,Barkę”
- Prezentacja zepołów na i przed sceną na Placu Miejskim w Brańsku.
- Powitanie wszystkich gości przez Prezesa BS Brańsk i Burmistrza Miasta.
- przegląd konkursowy ( kolejność wystepów prezentacji , a zarazem kolejność w paradzie będzie wręczona kierownikom zespołów podczas rejestracji ).
Po zakończeniu konkursu Jury udaje się do MOK .
W przerwie przed ogłoszeniem oficjalnych wyników, prezentacja LZPiT Skowronki.
W trakcie koncertu głosowanie publiczność na zespół do nagrody
Grant Prix Publiczności.
- Ogłoszenie wyników
- Zakończenie Przeglądu
- Dyskoteka na Placu Miejskim

 

 

Zatwierdził
Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiego Przeglądu

 

 

 

 

 

 

X OGÓLNOPOLSKI  PRZEGLĄD  DZIECIĘCYCH  ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH

,,FOLKLOR NA BANK w BRAŃSKU

30.06.2024. 

 

CZEKAMY NA CIEBIE

ZAPRASZAMY

 ---------------------------------------------------------

POBIERZ APLIKACJE

I WYŚLIJ

NA NASZ SDRES

 

----------------------------------------- 

 

podlasie.festival.pl 

 

------------------------------------------

 

NAGRODY CZEKAJĄ

ZWIEDZAJ NASZE 

PIĘKNE

PODLASIE

---------------------------------------- 

 

LUDOWY ZESPÓŁ
PIEŚNI i TAŃCA
,,MAŁE SKOWRONKI”
BRAŃSK
PODLASIE

 

 

 

[pobierz] 0.1 MB folklor-na-bank-w-bransku---regulamin-program

REGULAMIN PRZEGLĄDU

 

 

[pobierz] 0.1 MB karta-zgloszeni-2024

KARTA ZGŁOSZENIA

 

  

 

 

********************************************************** 

 

WYNIKI IX OGÓLNOPOLSKIEGO PRZEGLĄDU DZIECIĘCYCH ZESPOŁÓW

 FOLKLORYSTYCZNYCH

,, FOLKLOR NA BANK " 2019

 

 

1 MIEJSCE

GRAND PRIX - 2000 ZŁOTYCH

 

DZIECIĘCY REGIONALNY ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA

,,PODLASIE " z  Szepietowa

 

***************************************** 

2 MIEJSCE

NAGRODĘ - 1500 ZŁOTYCH

 

BIAŁORUSKI DZIECIĘCY ZESPÓŁ TANECZNY „PADLASKI WIANOK”

BIAŁYSTOK

 

 

****************************************** 

3 MIEJSCE

NAGRODĘ - 1000 ZŁOTYCH

 

3. ZESPÓŁ TAŃCA I ŚPIEWU ,,CIECHANOWIEC”

z Ciechanowca.

***************************************** 

4 / 5 MIEJSCE

NAGRODĘ - 750 ZŁOTYCH

 

2. ZESPÓŁ LUDOWY ,,BŁĘKITNE KORALE”

z Zakrzówka,

województwo Lubelskie.

 

*****************************************

4/5 MIEJSCE

NAGRODĘ - 750 ZŁOTYCH

 

 LZPiT ,,SKOWRONKI" grupa ,,MAŁE SKOWRONKI"

z BRAŃSKA

woj. podlaskie

 

 

 

 

GRATULUJEMY !!!!!!!!!

 

 

 

 

VIDEO - FOTO

  

IV OGÓLNOPOPSKI PRZEGLĄD DZIECIĘCYCH ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH

,,FOLKLOR NA BANK" - BRAŃSK 03.08.2014

WRĘCZENIE NAGRÓD

FOLKLOR NA BANK 2917
FOLKLOR NA BANK 2016
FOLKLOR NA BANK 2016
FOLKLOR NA BANK 2015
FOLKLOR NA BANK 2015
FOLKLOR NA BANK 2015