MIASTA / CITIES 2019


BIELSK PODLASKI
BIELSK PODLASKI

BIELSK PODLASKI -  to jedno z większych miast województwa Podlaskiego. Położone na skraju Wysoczyzny Bielskiej, nad rzeką Białą, od której zapewne wzięło swój początek lub jak też podają niektóre źródła - budowane wśród torfowisk i bagien zwanych bielsko lub biele - zatem miasto na bagnach i być może właśnie od starych topielisk zawdzięcza swoją dzisiejszą nazwę. Miasto liczyło 26 493 mieszkańców.

Burmistrz Miasta:

Jarosław Borowski

http://www.bielsk-podlaski.pl/

um@bielsk-podlaski.pl

 

BOĆKI
BOĆKI

BOĆKI - miejscowość nad rzeką Nurzec, położona w województwie podlaskim, jedna z gmin powiatu bielskiego. Cała gmina Boćki liczy 5 258 obywateli, natomiast same Boćki liczą 1519 mieszkańców. Miejscowość leży 64 km od miasta wojewódzkiego - Białegostoku, na obniżeniu jakie tworzy tutaj Wysoczyzna Bielska.

Wójt Gminy:

Stanisław Derehajło

www.gminabocki.pl

ug@gminabocki.pl 

 

BRAŃSK
BRAŃSK

 BRAŃSK - miasto w pow. bielskim (podlaskim), w woj. podlaskim, na Wysoczyźnie Bielskiej, nad Nurcem, na południe od Białegostoku. 3982 mieszkańców. Prawa miejskie w 1493. Ośrodek handlowo-usługowy regionu rolniczego. Kościół z drugiej połowy XIX w.

Burmistrz Miasta:

Czesław Sokołowski

 http://www.bransk.podlaskie.pl/

um.bransk@bransk.podlaskie.pl

 

CIECHANOWIEC
CIECHANOWIEC

CIECHANOWIEC - miasto w powiecie wysokomazowieckiem, woj. podlaskie, 5 tyś. mieszkańców. Leży na Nizinie Mazowiecko-Podlaskiej, stanowiącej wschodnią część Pasa Wielkich Dolin, graniczącą od południa z Wysoczyzną Siedlecką i od wschodu z Wysoczyzną Bielską, która stanowi dział wodny Narwi i Bugu. Przez miasto przepływa rzeka Nurzec.

Burmistrz Miasta:

Mirosław Reczko

http://www.ciechanowiec.pl/

info@ciechanowiec.pl

 

PODLASKIE MUZEUM KULTURY LUDOWEJ
PODLASKIE MUZEUM KULTURY LUDOWEJ

PODLASKIE MUZEUM KULTURY LUDOWEJ powstało w 1982 roku jako Oddział ówczesnego Muzeum Okręgowego w Białymstoku. Samodzielna jednostka od października 2016 roku. Projekty ochrony drewnianego budownictwa regionu białostockiego Budowa wiatraka z Rzędzian poprzez stworzenie muzeum typu skansenowskiego powstały już w latach sześćdziesiątych. Autorem jednego z pierwszych założeń programowych był prof. Ignacy Tłoczek, będący także projektodawcą skansenu w Ciechanowcu. Ostatecznie przyjęto do realizacji projekt prof. Mariana Pokropka, zakładający odtworzenie całych układów osadniczych występujących w północno-wschodniej Polsce, takich jak: szeregówka, ulicówka, przysiółek drobnoszlachecki, zabudowa kolonijna oraz zespoły dworski i leśny. W założeniach programowych profesora Pokropka Białostockie Muzeum Wsi miało prezentować formy osadnicze północno-wschodniej Polski, bez wyraźnego odnoszenia ich do poszczególnych regionów geograficzno-kulturowych, czy też grup etnograficznych.

Dyrektor– dr Artur Gaweł
http://www.skansen.bialystok.pl

SZEPIETOWO
SZEPIETOWO

 SZEPIETOWO - miasto w powiecie wysokomazowieckiem, woj. podlaskie, położone w województwie podlaskim, w powiecie wysokomazowieckim. Prawa miejskie Szepietowo otrzymało z dniem 1 stycznia 2010 r. Początki miejscowości sięgają XIX wieku. Jej rozwój nastąpił w związku z budową Kolei Warszawsko-Petersburskiej.

Burmistrz Miasta:

Robert Wyszyński 

http://www.szepietowo.pl/

um@szepietowo.pl

 

WYSOKIE MAZOWIECKIE
WYSOKIE MAZOWIECKIE

 WYSOKIE MAZOWIECKIE - miasto powiatowe  w województwie podlaskim na Wysoczyźnie Wysokomazowieckiej nad rzeką Brok.  Wbrew pozorom Wysokie znajduje się na Podlasiu, a Mazowsze zaczyna się ok. 10 km na zachód. W Wysokiem znajduje się Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita.

Burmistrz Miasta:

Jarosław Siekierko

http://www.wysokiemazowieckie.pl/

sekretariat@wysokiemazowieckie.pl